Dr. Oláh Éva Mária: Mikrovilág...avagy láttatni a láthatatlantDr. Oláh Éva Mária

 

Dr. Oláh Éva Mária, a törökbálinti Bálint Márton Általános és Középiskola fizika-matematika szakos tanára. Tanítása során nagy hang- súlyt fektet a természettudományok, ezen belül a fizika tantárgy népszerűsítésére. Ennek érdekében évek óta Természettudományos Önképző Kört vezet, kísérletkészítő és bemutató versenyeket szervez, és több alkalommal is tanulmányútra vitte diákjait a CERN-be. A minél több diákot megmozgató versenyekre nevez be legszívesebben tanulóival, mert így nem csak a kiemelkedő képességű, hanem a kevésbé motivált diákok is sikerélményhez juthatnak. Az iskolában végzett munkája mellett kutatótevékenységet is folytat, az ELTE Fizika Doktori Iskolájában, Fizika Tanítása Programon doktori fokozatot szerzett. Kutatási területe a részecskefizika tanítása, amit diák kutatócsoport létrehozásával is támogat. Kutatódiákjai a MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont nagyenergiás fizika osztályának munkájába kapcsolódhatnak be, és ennek során maguk is összeállíthatnak kozmikus müonok észlelésére alkalmas esz- közöket. A csoport több tagja is kiemelkedő eredményeket ért el kutatótevékenységével, a Tudok, Innodiák és az Ifjú Tudósok európai döntőjében.